Biblioteka

Biblioteka

Kierownik: Anna Tomaszewicz

Filia jest Biblioteką Bez Barier – przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Filia posiada stanowiska z dostępem do internetu oraz prowadzi obsługę czytelnika w systemie Aleph.

Biblioteka dla dorosłych i dla dzieci.

Dojazd: autobusami: 103, 122, 127, 128 do ul. Popowickiej oraz tramwajami: 3, 10, 20, 22, 31 plus, 32 plus, 33 plus do ul. Legnickiej

Zbiory: literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury dla uczniów szkół podstawowych, licealistów i gimnazjalistów, czasopisma i prasa bieżąca.

Katalogi: elektroniczny w systemie ALEPH.

Usługi:

– wypożyczanie książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

– udostępnianie na miejscu słowników, encyklopedii ogólnych i specjalistycznych, albumów oraz podstawowych opracowań z wielu dziedzin wiedzy i albumów,

– fachowe doradztwo informacyjne w zakresie doboru i wyszukiwania piśmiennictwa na konkretny temat,

– profesjonalna pomoc przy korzystaniu z katalogów bibliotecznych,

– dostarczanie książek, czasopism, książki mówionej osobom chorym i niepełnosprawnym do domu.

– popularyzacja czytelnictwa – imprezy środowiskowe promujące twórców literatury, plastyki,

– wystawy plastyczne twórców związanych z osiedlem Popowice – „Galeria Dwie Listwy”,

– usługi kserograficzne.