Zabawy dla dzieci

Zabawy dla dzieci

     Zbliża się czas przygotowań do zabaw mikołajowych dla naszych najmłodszych.Jak wyglądają te przygotowania w SM Popowice?

     Na bramach wejściowych budynków SM Popowice, w części osiedla zwanej Polana, pojawiła się informacja o zabawie mikołajowej dla dzieci.To Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 Popowice-Polana, postanowiła zmienić nieco formułę organizowanych zabaw. Dotychczas typowano dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym. Rodziło to – zdaniem Rady – często niepotrzebne animozje. Obecnie zabawa będzie przeznaczona dla wszystkich – dodajmy – zgłoszonych dzieci z terenu Polany. Zabawiać je będzie animatorka, specjalnie przygotowana do tego typu imprez.zabawa dla dzieciNie zabraknie oczywiście św. Mikołaja. Będą słodycze i napoje, planowane są też  symboliczne paczki ze słodyczami. Zdaniem wiceprzewodniczącej Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Popowice-Polana Elżbiety Walat, taka formuła spotkania ze św. Mikołajem będzie mieć charakter integrujący i sprzyjać lepszej zabawie. Zabawa będzie zorganizowana będzie w dniu 14 grudnia br. o godzinie 15.00 w siedzibie SM Popowice przy ul. Popowickiej 28. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada br. pod nr tel. 664 305 867 w godz. 12.00-14.00. Można też dzwonić na nr 668 072 557 w godz.16.00-18.00.

Natomiast Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park, wspólnie z Radą Osiedla Pilczyce-Kozanow-Popowice oraz Radą Nadzorczą SM Popowice, organizuje zabawę mikołajową dla dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym, z osiedla Popowice-Park. RZN nr 2 uzyskała już zgodę Zarządu SM Popowice na zorganizowanie zabawy. Wiąże się to z udostępnieniem sali, opieką konserwatora, zapewnieniem bezpieczenstwa uczestnikom zabawy, a także wydelegowaniem pracownika Spółdzielni. Rada jest na etapie ozdabiania wydrukowanych zaproszeń, które zostaną osobiście rozniesione przez członkow Rady Nadzorczej, jak i RZN nr 2.

     Termin tej zabawy został ustalony na 14 grudnia br. o godz. 10.00 w siedzibie SM Popowice przy ul. Popowickiej 28. Dzięki współpracy z Radą Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice,zwłaszcza z jej wiceprzewodniczącą Haliną Czapnik, uczestnicy tej zabawy mają zapewnioną oprawę muzyczną, jak i poczęstunek dla najmłodszych.

tom