Coraz więcej zwierząt

 

Coraz więcej zwierząt

Przybywa oznaczeń ulic na Popowicach. Ich nazwy i emblematy widoczne są z daleka. Dzięki temu docieplenie ścian szczytowych przyniosło korzystną zmianę.

oznakowanie budynków Popowice

  

    Przy dociepleniu budynków SM Popowice, wykonywane są także prace, podnoszące ich estetykę, ale też funkcjonalność. Na ścianach tych umieszczane są nazwy ulic wraz z emblematami, odpowiadającymi ich nazwie. I tak na Żubrzej widoczny jest sylwetka żubra, na Niedźwiedziej króluje niedźwiedź, na Bobrzej – bóbr. Na Białowieskiej umieszczony jest emblemat drzewa (wiadomo Puszcza Białowieska), na Wejherowskiej – mewy. Nazwa ulicy związana jest z Wejherowem, a ta miejscowość z morzem.

    Obecnie trwale przymocowano już 50 emblematów. Zgłaszano-co prawda-propozycje, aby umieszczać je wysoko na ścianie szczytowej, ale byłyby wówczas mniej czytelne. Jak poinformował nas inż. Bogdan Słowik, kierownik Działu Inwestycji i Przetargów SM Popowice, do końca br. wykonane zostanie 75% prac dociepleniowych i oznaczeń budynków. Przy pracach tych spółdzielnia pamięta o ptakach. Budki lęgowe dla pustułek wymieniane są na nowe.Także inne gatunki ptaków będą w ten sposób chronione.

     

oznaczenie budynków Popowice

   Być może w ramach tych prac warto byłoby oznaczyć budynki przy Popowickiej 28 (budynek SM Popowice) i pawilon handlowy przy Popowickiej 26 (popularnie zwany Manhattanem).Ułatwiłoby to znacznie odnalezienie numeracji tych budynków.

    Wykonane docieplenia, dzięki użyciu tynku barwionego w masie, będą trwałe i estetyczne. Poprawiły też wygląd osiedla. Popowice stają się – dzięki tym pracom – coraz ładniejsze.

                                                                                                                         tom