Nowowczesna platforma

Nowoczesna platforma

    Na nowoczesną platformę e-Dolny Śląsk, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przeznacza 65 milionów złotych. Bliższych informacji na ten temat udzielił nam Wiktor Lubieniecki, dyrektor Departamentu Infrastruktury w UMWD.

-Na czym ma polegać innowacyjność tego portalu? Czy nie będzie to powtarzanie istniejących już portali, bądź platform?

    E-Dolny Śląsk to baza wiedzy o regionie, jakiej w Polsce nie posiada jeszcze nikt. W ciągu najbliższego roku zrobimy krok w kierunku rewolucji informacyjnej. Planujemy cyfryzację większości dziedzin życia Dolnoślązaków. Na tej nowoczesnej platformie będzie zgromadzona wiedza ze wszystkich dolnośląskich instytucji publicznych. Różne dane, dotyczące praktycznie wszystkich dziedzin życia m.in. zasoby uniwersytetów, bibliotek i urzędów, będą wzajemnie powiązane, na bieżąco uaktualniane i dostępne dla wszystkich. Treści prezentowane na tej platformie będą dostępne w czterech językach.

    Częścią e-DS będą informacje, potrzebne każdemu mieszkańcowi codziennie – zebrane w jednym miejscu i uporządkowane, dostępne natychmiast. Trzeba pamiętać, że zadaniem władz województwa jest prowadzenie polityki prorozwojowej. Dlatego, aby platforma przyspieszyła rozwój regionu, muszą się na niej znajdować także dane dla osób, zainteresowanych inwestycjami w naszym województwie. Jeżeli ktoś będzie chciał otworzyć na Dolnym Śląsku sprofilowane przedsiębiorstwo produkcyjne, wystarczy, że wskaże na naszych mapach odpowiedni obszar. Dostanie wtedy pełną wiedzę, dotyczącą zagospodarowania przestrzennego, surowców dostępnych na danym terenie, czy pełne dane demograficzne. To będzie pełne kompendium wiedzy, skrojone na miarę potrzeb potencjalnego inwestora.

-Jakie są składniki tej kwoty – urządzenia, ludzie, sprzęt?

    Platforma multimedialna e-Dolny Śląsk jest w lwiej części finansowana ze środków unijnych. Całkowity koszt projektu to 65 mln złotych, Unia Europejska przeznaczyła konkretnie na ten projekt blisko 55 mln zł. W razie niezrealizowania projektu,tych pieniędzy nie można przeznaczyć na nic innego. Unia Europejska przeznaczyła dla Polski w pierwszym okresie programowania, duże środki tylko i wyłącznie na projekty, przyspieszające informatyzację w kraju. Nasz region postawił na dwa projekty. Po pierwsze – samorząd województwa zamierza zaopatrzyć cały region w szerokopasmowy Internet, co będzie kosztować 215 mln złotych. Drugi zaś projekt, to właśnie platforma e-Dolny Śląsk (dalej: e-DS).

-Czy ta kwota nie jest za wysoka, bo takie są odczucia, zwłaszcza fachowców?

    Innowacyjna platforma multimedialna e-Dolny Śląsk, to zintegrowany projekt z dziedziny inżynierii wiedzy. To, co będzie wyróżnikiem platformy, to wysoka jakość i wiarygodność oraz stała aktualizacja treści. Skala tego zadania jest dla wielu niewyobrażalna. Ale takie rozwiązania kosztują. Przykładem tego, niech będzie ortofotomapa, czyli mapa o niezwykłej dokładności, w jakości cyfrowej, wykonana na podstawie odpowiednio przetworzonych zdjęć lotniczych. W tej chwili przeglądarki internetowe nie dysponują mapami na tyle dokładnymi, by mogły być dla inwestorów podstawą do podjęcia decyzji. A to dla przedsiębiorców niezbędny instrument, jeżeli poważnie myślą o inwestowaniu na Dolnym Śląsku. Cały Dolny Śląsk będzie posiadał mapy, zrobione z taką samą dokładnością, jak miasto Wrocław, czyli 10 cm na jeden piksel. To bardzo kosztowne zadanie.

-Na jakim etapie są prace, czy ustalono ramy czasowe uruchomienia portalu?

    Umowa została zawarta z wykonawcą (firma QUMAK) na okres prawie 7 lat. Ta firma odpowiadać będzie za wykonanie, nadzór oraz promocję projektu. Przy tworzeniu platformy, pracować będzie kilkuset naukowców z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Niewielką część zespołu stanowić będzie redakcja, oczywiście technicy i wybitni informatycy. Platforma będzie na bieżąco rozbudowywana i aktualizowana, właśnie przy udziale naukowców, którzy będą wskazywać, jakie dziedziny wiedzy powinny zostać pogłębione i szerzej opisane. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników e-Dolny Śląsk.

-Dziękuję za rozmowę.

tom