Nowowczesna platforma

Nowoczesna platforma     Na nowoczesną platformę e-Dolny Śląsk, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przeznacza 65 milionów złotych.…