Zmiany w opłacie eksploatacyjnej

                                            

                     

                     Zmiany w opłacie eksploatacyjnej

     W SM Popowice zmienia się od 1 stycznia 2014 roku opłata eksploatacyjna. Wzrośnie tylko na niektórych nieruchomościach. Są też bowiem i takie, na których ta opłata maleje.

     Decyzję taką podjęła Rada Nadzorcza, po analizie wykonania kosztów za rok 2012 i 4 miesiące 2013 roku. Wzięła ona także pod uwagę przewidywany wzrost cen w 2014 roku. Uwzględniła też wielkość pożytków, czyli prościej mówiąc dochodów, uzyskiwanych z części wspólnych nieruchomości (wynajem dodatkowych pomieszczeń, reklamy na budynkach mieszkalnych).

     Zgodnie z przyjętym planem osoby, nie będące członkami spółdzielni, wnoszą opłatę eksploatacyjną w wysokości, pokrywającej 100 % planowanych kosztów, przypadających na 1 metr kw. powierzchni użytkowej lokalu. Natomiast członkowie spółdzielni, wnoszą opłatę eksploatacyjną o 60 gr mniejszą. Te 60 gr planuje się pokryć z zysku, wypracowanego w 2014 roku Jest on wypracowywany m. in. z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu, lokat wolnych środków.

     Mimo tej podwyżki, czynsze w SM Popowice, dzięki rozsądnej gospodarce finansowej spółdzielni, nie są zawrotnie wysokie. Na tle innych spółdzielni, układają się one na przyzwoitym poziomie.

 

tom