BURZLIWE OBRADY

 

BURZLIWE OBRADY

Burzliwy charakter miała trzecia część  Walnego Zgromadzenia SM Popowice w dniu 21 czerwca.

Członkowie wypowiadali swe uwagi na temat funkcjonowania organów samorządowych, na temat dociepleń, na temat zysku netto. Padały także krytyczne uwagi pod adresem  organów samorządowych spółdzielni, ich pracy i podejmowanych spraw. Przedstawienie swoich opinii  dało członkom przekonanie, że Walne jest właściwym forum do zgłoszenia ich uwag, wątpliwości i postulatów.

W trakcie tej części Walnego dokonano  wyboru członków  Rady Zespołu Nieruchomości . W jej skład weszli Ewa Pokusińska-Martowicz, Adam Głogowski, Witold Waszczyński, Bogdan Kwieciński. Natomiast do Rady Nadzorczej  zostali wybrani: Ryszard Urbanek, Leszek Zakosztowicz, Irena Łabędzka.

 

tom