Przyszedł krasnal do gimnazjum…

Pytania o spółdzielnię

                                   PYTANIA O SPÓŁDZIELNIĘ Czwarta część Walnego Zgromadzenia, w dniu 22 czerwca br.  zakończyła doroczne  zebrania…

BURZLIWE OBRADY

  BURZLIWE OBRADY Burzliwy charakter miała trzecia część  Walnego Zgromadzenia SM Popowice w dniu 21 czerwca.…