Wiosennie i świątecznie

Seniorzy z Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław-Popowice, na uroczystym spotkaniu. powitali wiosnę i złożyli sobie wielkanocne życzenia.

Powitanie wiosny i zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania członków Koła nr 2 PZERiI Wrocław -Popowice, 4 kwietnia br. Przewodniczący Koła nr 2, Leszek Zakosztowicz witając obecnych na spotkaniu, poinformował z radością , że kolejne spotkanie zapewne odbędzie się w nowej siedzibie, choć w tym samym budynku. Warunki lokalowe będą lepsze i więcej możliwości działania Koła.

Na spotkaniu tym nie mogło  zabraknąć kabaretu „Mimoza”. Jego kierownik muzyczny Andrzej Wystygło, przedstawił najpierw krótko działalność kabaretu i jego występy na terenie Wrocławia. Potem część kabaretu, czyli Danusia, Halinka i Wiesia, zaprezentowały blok wierszy poświęconych wiośnie i świątecznym przygotowaniom. Ogólną wesołość wzbudził wiersz „Usługa Spółdzielni Malowania Jaj”.

Drugą, muzyczną część spotkania, wykonał cały kabaret „Mimoza”. Zebrani usłyszeli m.in. „Polskie kwiaty”, „Marianno” i „Bella ciao”, czyli piosenkę włoskich partyzantów –  antyfaszystów. Spotkanie przebiegało w ciepłej i serdecznej atmosferze, a wszyscy obecni złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne. Tym samym zakończyło się – najprawdopodobniej ostatnie w starej siedzibie – wiosenne i świąteczne spotkanie Koła nr 2 PZERI Wrocław – Popowice.

tom