Dlaczego nie?

Na stronie internetowej SMLW Popowice, publikowane są protokoły obrad tylko jednego z organów samorządowych spółdzielni, a pozostałych nie. Dlaczego tylko one?

• Członkowie spółdzielni, odwiedzający jej stronę internetową, po zalogowaniu się mają możliwość przeglądania protokołów Rady Nadzorczej.
• Co do lektury protokołów Rad Zespołów Nieruchomości, już nie ma takiej możliwości.

Na stronie internetowej SMLW Popowice, umieszczane są od 2007 roku protokoły sporządzane przez Radę Nadzorczą spółdzielni. Zatem członkowie spółdzielni, po uzyskaniu loginu i ustaleniu swojego hasła dostępowego, mogą mieć orientację w tematyce obrad, podejmowanych sprawach, a także aktywności członków Rady. Pozwala to lepiej ocenić czy członkowie wybrani do tego organu, spełniają pokładane w nich nadzieje.

W przypadku Rad Zespołów Nieruchomości – organu samorządowego spółdzielni wymienionego w jej statucie – nie ma publikacji ich protokołów. Tym samym członkowie nie mają wiedzy, czym zajmuje się i jakie działania podejmuje RZN. Członkowie, z którymi rozmawialiśmy wypowiadali się jednoznacznie: „Skoro Rada Nadzorcza zamieszcza swoje protokoły, to czemu RZN-y nie miałyby tego robić”, „ Może nie chcą , żeby ludzie wiedzieli co robią?”

Zapewne w celu zmiany takiej sytuacji, jeden z członków Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, zgłosił wniosek na forum tej Rady jeszcze we wrześniu 2019 roku. Dotyczy on publikowania na stronie internetowej spółdzielni protokołów z posiedzeń Rady Zespołu Nieruchomości. Swój wniosek uzasadnił tym, że „… członkowie będą mogli bezpośrednio się zapoznać z całokształtem naszej pracy m. in. z problematyką naszej działalności, z opiniami i wnioskami jakie podjęliśmy a które potem skierowaliśmy do Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni”. Wniosek ten przepadł w głosowaniu, bez podania żadnego powodu. Kiedy zapytaliśmy przedstawiciela RZN nr 1 o powód odrzucenia wniosku, usłyszeliśmy jedynie, że taka była decyzja Rady.

Zdania na temat publikacji protokołów RZN są podzielone. Osoba z RZN nr 2, z którą rozmawialiśmy, wskazywała na taką potrzebę. Natomiast z RZN nr 1, była temu przeciwna. Ostatecznie to członkowie spółdzielni – wyborcy powinni zadecydować czy chcą mieć wgląd w prace RZN. W końcu pośrednio finansują także i tę działalność…

mar

3 thoughts on “Dlaczego nie?

  1. Dla ścisłości, bodaj nie było nawet głosowania, w Radzie Nadzorczej, a jedynie stwierdzenie Pani Przewodniczącej, że nie jest to wymagane, a kto chce przeczytać może sobie w siedzibie SM Popowice przeczytać. Sam jako członek RN na posiedzeniu plenarnym prosiłem o publikowanie protokołów RZN. Odpowiedź była jak powyżej. Tak więc drodzy Państwo, ie wszyscy w RN mają to samo zdanie i podpisywanie decyzji jako decyzja RN nalezy rozumieć jako większością głosów członków RN. Pozdrawiam serdecznie.

  2. Może czas na porządny zakres obowiązków tych państwa, żeby wiedzieć jak ich rozliczać z kadencji, nikt nie wie kto i czym się zajmuje, brak dostępu do dokumentacji, protokoły i załączniki poukrywane, jest pandemia, ale nie ma skanów tylko trzeba iść do biura i fizycznie przeglądać papiery co jest naruszeniem profilaktyki covidowej. Rada nadzorcza broni jak lwy prezesa, a ignoruje potrzeby członków spółdzielni, jawna patologia. Na szczęście niedługo zmiany w prawie spółdzielczym, a i uchwałami ukróci się te niektóre machlojki. Do tego kłamstwa i manipulacje w protokołach. Żadnej odpowiedzialności, nawet nie ma jak rozliczyć ich z tych krętactw i prywaty.

  3. Jako członek RZN2 nie widzę przeciwwskazań by protokoły RZN były publikowane.
    My sami nie mamy uprawnień do decydowania o ich publikacji.

    Nad nami jest RN, i to ona decyduje. Proszę pamiętać, że te protokoły muszą być anonimizowane z danych osobowych osób względem, których wydajemy opinie – a to zawsze jest dodatkowa praca pracownika Spółdzielni. RZN też o tym nie decyduje.

    Co do zakrezu obowiązków to prace Rady Zespołu Nieruchomości określa Statut i Regulamin RZN – obydwa dokumenty dostępne online.

Comments are closed.