Wolno czy nie?

Przy okazji prac dociepleniowych powraca wciąż temat instalowania na budynkach SM Popowice, anten i innych urządzeń.
• Nasi czytelnicy wielokrotnie sygnalizowali nam problem, wyrażając przy tym swoje opinie, nawiązując do ogłoszeń, zakazujących montażu.
• Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy byli oburzeni zakazami, jak również prowadzonym – ich zdaniem – lobbowaniem przez SM Popowice na rzecz operatorów kablowych.

Jeszcze w ubiegłym roku, ukazała się na bramach budynków informacja, że obowiązuje zakaz montowania anten satelitarnych i RTV bez zgody spółdzielni, zakaz montowania klimatyzatorów bez zgody spółdzielni, zakaz wykonywania zabudów loggi, zakaz montowania krat, kwietników, itp.
Przytoczmy wypowiedzi popowickich internautów, którzy tak m.in., komentowali to ogłoszenie:

„Niech zrobią remont anten zbiorczych a nie zakazują darmowej telewizji naziemnej i na siłę pchają wielu mieszkańców w tym seniorów w koszta.”

„Poza tym nie mają prawa bo jeżeli tak chcą, to maja obowiązek zainstalowania na dachu zbiorczej anteny satelitarnej bo ludzie mają abonamenty popodpisywane i co mają z nich rezygnować i płacić kary?”

„Już wielokrotnie mieszkańcy osiedli mieszkaniowych wygrywali sprawy sądowe związane z zakazem montażu anten satelitarnych.”

„Czekam na ogłoszenie dotyczące jedynego słusznego wzoru firanek w oknach.”

„Dzięki Spółdzielnio, że wolno nam mieszkać w naszych pewnie w większości własnościowych mieszkaniach i płacić czynsz byście mogli sprawować władzę i pełnić ważne funkcje.”

Wracając do sprawy, zwróciliśmy się do SM Popowice o stanowisko w tej kwestii. Otóż montaż urządzeń takich, jak anten SAT możliwy jest tylko do elementów konstrukcyjnych balkonu – do filarów balkonowych. Nie można tych anten montować do elementów balustrad – czy to stalowych krat, czy też części żelbetowych balustrady, bo może zagrażać to bezpieczeństwu.

Z kolei klimatyzatory można montować tylko na posadzce balkonu lub we wnęce loggi, a skropliny odprowadzać do rynien lub spustów. Samowolne zamontowanie może skutkować zgłoszeniem do PINB wykonania prac bez zgody zarządcy oraz wystąpieniem przez spółdzielnię o odszkodowanie za zniszczenie elewacji.

Natomiast w sprawie samowolnych zabudów, toczy się postępowanie dotyczące dwóch lokalizacji: przy Popowickiej i Bobrzej (na zdjęciach poniżej). O tej pierwszej pisaliśmy w tekście „Zabudowa (nie) dla wszystkich”.

Jak wskazuje SM Popowice, na terenie Popowic działa czterech operatorów telewizji kablowej. Istnieje więc możliwość skorzystania z ich ofert. Jeden z nich oferuje pakiet mini w przystępnej cenie.

tom