Kieruję się zasadami

W organach samorządowych SM Popowice, funkcjonują osoby mające duże doświadczenie w tej działalności, ale także stosujące określone zasady działania.

Do takich samorządowców należy Leszek Zakosztowicz, absolwent Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, major WP w stanie spoczynku. Działał, najpierw w jednej z komisji Rady Nadzorczej, a w minionej kadencji, jako przewodniczący tej Rady. Obecnie jest członkiem Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana. Jakie zasady stosuje w swojej działalności? „Kieruję się w działalności samorządowej takimi samymi zasadami, jak w codziennym życiu – uczciwość, punktualność, prawdomówność”.

Jego zdaniem, zwłaszcza w działalności samorządowej konieczne jest stosowanie reguł, które zapewnią rzetelne wypełnianie swojej funkcji.
Z pewnością należy do nich zapoznanie się – jeszcze przed kandydowaniem – z regulaminami organów samorządowych i statutem spółdzielni. Bardzo przydatne są umiejętności takie jak sporządzenie protokołu, napisanie pisma, skargi czy odpowiedzi na pismo.

Koniecznym jest także – według Leszka Zakosztowicza – równomierne rozłożenie obowiązków na wszystkich członków organu samorządowego. Ma on na myśli udział w komisjach przetargowych, odbiorowych i przeglądach. Podobnie, każdy z członków powinien pełnić dyżur, gdyż jest to znakomita okazja do kontaktu z członkami spółdzielni.

W jego planach jest zajęcie się zielenią, mocno przetrzebioną pracami dociepleniowymi. Uważa ona także, iż należy bardziej docenić seniorów, wspomagać ich działania, a nie obcinać im wsparcie finansowe na działalność. Ma to miejsce z emerytami z naszego osiedla, zrzeszonymi w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ok 60 osób) oraz wędkarzami, zrzeszonymi w Osiedlowym Klubie „Certa” (ok 30 osób). Uważa on za szkodliwe wręcz, obcinanie dla zasady funduszy wszystkim organizacjom. Co do atmosfery pracy w RZN nr 1, uważa on tak: „Mam nadzieję na dotarcie się członków RZN, bo jestem optymistą”.

Składał on w swojej RZN wnioski, m.in. dotyczące publikacji protokołów RZN na stronie internetowej spółdzielni, zorganizowania spotkania z mieszkańcami bloków wysokich na temat modernizacji wodociągowej sieci ppoż. (wymiana suchych pionów). Jego autorstwa są także wnioski, dotyczące organizacji pracy RZN, a konkretnie nie kumulowania terminów posiedzeń w jednym dniu.
Co jego zdaniem należy poprawić? „Mamy dobry Zarząd, więc organy samorządowe nie powinny przeszkadzać. Kontrolować jego działania, ale i pomagać. Łatwo jest tylko krytykować bo to nic nie kosztuje”.

tom