Kieruję się zasadami

W organach samorządowych SM Popowice, funkcjonują osoby mające duże doświadczenie w tej działalności, ale także stosujące…