Publikować protokoły

Publikować protokoły

 

Na stronie internetowej SM Popowice, publikowane są m.in.  protokoły obrad jednego z organów tej spółdzielni – Rady Nadzorczej.

Do protokołów tych mają dostęp tylko członkowie spółdzielni, za pomocą loginu i hasła, które otrzymują od tejże spółdzielni. Jest to częsta praktyka w przypadku innych wrocławskich spółdzielni, których członkowie mają zapewniony w ten sposób  wgląd do  protokołów.

Jednak nie to, budzi wątpliwość członków SM Popowice. Otóż w rozmowach z  nimi pada często pytanie: dlaczego tylko protokoły Rady Nadzorczej są publikowane na stronie spółdzielni? Dlaczego członkowie nie mają -analogicznie- dostępu do protokołów Rad Zespołów Nieruchomości? Członkowie SM Popowice, z którymi rozmawialiśmy pytają: „Czy oni są jacyś wyjątkowi, albo nic nie robią?  Przecie to  XXI wiek i  mamy komputery…”

Wszak są to również  organy samorządowe spółdzielni i  jej członkowie mają prawo wiedzieć, jak one pracują. Nie każdy ma czas i chęć, aby wybrać się do spółdzielni i tam czytać te protokoły.  Opublikowanie ich na stronie internetowej spółdzielni z pewnością przybliży mieszkańcom działalność Rad Zespołów Nieruchomości. Sprawi tym samym, że ich działalność będzie  bardziej transparentna i przejrzysta.

mar