Poprzyj te projekty

Poprzyj te projekty

Wielkimi krokami zbliża się głosowanie na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

     Wśród projektów zgłoszonych z Popowic są takie, które kontynuują te złożone w poprzednim roku. Należy do nich osiedlowy projekt „PopoEnergia”, który ma numer 55. Dotyczy on oświetlenia Polany Popowickiej. Jest on kontynuacją zwycięskiego projekt nr 136 ”Zielone Płuca Popowic” z ubiegłego roku. Oto bliższe szczegóły projektu nr 55. Teren przewidziany do oświetlenia to: główna alejka na polanie oraz w parku popowickim (łączna długości alejek do oświetlenia to prawie 1,5 km), główna alejka prowadząca przez park i polanę w stronę placu zabaw dla najmłodszych dzieci (długość ok. 330 metrów), aleja wokół polany (długość ok. 1155 metrów). Przewidziany jest w tym projekcie montaż skrzynki elektrycznej, zamykanej na klucz z możliwością podpięcia przedłużacza na wysokości wejścia na teren polany.

     Drugi z projektów ma charakter ponadosiedlowy: „Wyznaczenie 17 południka przez miasto Wrocław oraz markera na Polanie Popowickiej”. Projekt przewiduje stworzenie markera, wyznaczającego 17 południk na Polanie Popowickiej oraz słupów na linii południka, na głównych ulicach Wrocławia. Ma on numer 237. 
Projekt ten byłby atrakcją turystyczna miasta, ale również elementem edukacyjnym dla uczniów, na plenerowe lekcje geografii. Marker byłby betonowym półkolem, ustawionym na linii północ południe. Na obwodzie półkola znajdowałyby się nazwy miast, krajów i mórz, przez które przebiega 17 południk oraz odległości do nich z Wrocławia. Granitowe słupy byłyby na przecięciu głównych ulic z 17 południkiem. a przy nich tablice informacyjne i nasadzenia drzew.

     Dlaczego zachęcamy do poparcia tych właśnie projektów? Bo zbytnie rozdrobnienie głosów, zmniejsza szanse liderów projektów. Warto więc wesprzeć kontynuację projektu, jak również postawić na edukacyjny walor drugiego – przedstawionego tu – projektu. Oczywiście decyzja będzie należeć do mieszkańców, ale zasadne jest rozważenie takiej opcji. Przypomnieć tu należy, że głosowanie na projekty WBO 2019 trwać będzie od 20 września do 7 października br.

tom