Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie

Działania mieszkańców Popowic, wsparte przez zewnętrzne podmioty, zostały uwieńczone sukcesem.

     Osiedlowe grupy Moje Popo oraz Popowice Online wniosły do tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego projekt nr 136 o nazwie „Zielone płuca Popowic”. W promocji tego projektu, jak również projektu nr 119 Leszka Nowakowskiego – „Rewitalizacja fragmentu parku w sąsiedztwie kompleksu „Orbita” na Popowicach”, wsparcia udzieliła firma Vantage Development, budująca Port Popowice. Sfinansowała ona plakaty oraz baner na ogrodzeniu przy ul. Popowickiej, reklamujący oba popowickie projekty. Z kolei SM Popowice udzieliła wsparcia, polegającego na umieszczeniu plakatów WBO z tymi projektami, na tablicach ogłoszeniowych w budynkach spółdzielni.

     Również inne inicjatywy Mojego Popo, Popozieleniec i PopKurzacz edycja jesienna, zyskały wsparcie wielu podmiotów. I tak – organizatorów Popozieleńca, wsparła kwotą 500 zł SM Popowice, z czego wydali oni 300,19 zł. Właściciele Delikatesów Inter-Mix z ul. Popowickiej 28, udzielili rzeczowego wsparcia w postaci 75 butelek octu, 16 litrów oleju oraz 6 kilogramów mąki ziemniaczanej. Natomiast jesienną edycję Popkurzacza 2018, firma Ekosystem wsparła workami na śmieci oraz rękawiczkami, zaś plaża HotSpot udostępniła uczestnikom akcji teren i pełną organizację ogniska (kiełbaski, chleb, przyprawy).

     Wsparcie Ventage Development, jak widać przyniosło rezultat, bo zachęciło ponad 1000 osób do głosowania na projekt 136 i ponad 1200 na projekt 119. Najważniejszym wszakże „udziałowcem” są mieszkańcy, którzy myśleli o swoim osiedlu i dali temu wyraz w głosowaniu do WBO.

     Działania wspomnianych tu grup Moje Popo i Popowice Online są prowadzone w sposób przejrzysty i co najważniejsze – skuteczny. Nic dziwnego, skoro wiele działań wykonują oni społecznie. Między innymi plakaty do obu przedsięwzięć – PopKurzacza i Popozieleńca wydrukowały osoby z grupy Moje Popo na własną rękę, w warunkach domowych. Głosowanie do WBO 2018 w całości potwierdza, że ich pasja i energia w działaniu przynoszą i przynosić będą wymierne rezultaty. Już teraz bowiem, planują oni start do WBO w przyszłym roku, z projektem dedykowanym dzieciom.

tom