Dzień otwarty w szkole

Dzień otwarty w szkole

Bliższemu poznaniu Szkoły Podstawowej nr 5 na Popowicach będzie służył dzień otwarty, zorganizowany tam 24 marca 2018 w godzinach 10.00 – 13.00.

     Szkoła zaprasza kandydatów do klas pierwszych, czwartych i siódmych. W czasie Dnia Otwartego kandydaci do szkoły będą mogli uczestniczyć w warsztatach oraz pokazach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. Dowiedzą się o sposobie realizacji programów własnych i dwujęzyczności w klasach. Uczniowie SP nr 5 zaprezentują działania wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego. Poinformują i zaprezentują w jakich programach i projektach szkolnych, wrocławskich i ogólnopolskich biorą udział. Dla najmłodszych kandydatów do klasy I przygotowana jest prezentacja działań szkolnych pierwszoklasistów, a także gry i zabawy. Możliwe będzie obejrzenie świetlicy i sali klasowej.

     Oto szczegółowy harmonogram dnia otwartego:
10.00 – 10.15 przywitanie Dyrektora SP 5 i krótka prezentacja szkoły – sala
gimnastyczna
10.20 – 10.40 zajęcia „Jak to z lnem było” – sala nr 8
10.45 – 11.00 zajęcia matematyczne „Zrób sobie bryłkę” – sala 28
11.00 – 11.15 „Jesteśmy kreatywni”- międzynarodowy program edukacyjny
Destination Imagination – sala 27
11.20 – 11.40 zabawa językiem angielskim „England all year round” – mini gra
miejska, tradycje Wielkiej Brytanii – sala 15
11.45 – 12.10 pokazy doświadczeń chemicznych wykonywanych przez uczniów
oraz prezentacja z biologii „Kolorowy świat – znaczenie kolorów
w życiu człowieka – sala 39
12.15 – 12.30 zajęcia „Magiczny świat fizyki” – sala 24
12.30 – 13.00 indywidualne zwiedzania szkoły
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jeleniej 7 zaprasza – także za naszym pośrednictwem – od skorzystania z okazji i odwiedzenia szkoły w czasie dnia otwartego. Być może za tym krokiem pójdą następne…

tom