Duszpasterska wizyta

Duszpasterska wizyta

Na Popowicach trwają duszpasterskie wizyty, potocznie nazywane kolędą. Ojcowie ze zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, odwiedzają mieszkańców.

     Kolęda rozpoczęła się 27 grudnia i będzie trwać do 13 stycznia. Wizyty w jej ramach obejmują – oprócz terenu Popowic – także część Gądowa tzn. ulice Stobrawską, Kwiską, Bystyrzycką, Gądowską, Brynicką, Kłodnicką i Małopanewską. Jest to duży obszar, zamieszkany przez ponad 12 000 osób.

     Z informacji jaką uzyskaliśmy od jednego z duszpasterzy wynika, że są mieszkańcy, którzy nie przyjmują wizyty, ponieważ pracują lub zajęci są innymi obowiązkami. Oczywiście przyjęcie takiej wizyty jest dobrowolne i ma wynikać z potrzeby serca, a nie obowiązku. Wizyty, dają obopólne korzyści: wierni mogą przekazać swoje opinie i sugestie, a kapłani mogą bliżej poznać mieszkańców i ich sytuację. Wszelkie ofiary są dobrowolne i przyjmowane są z wdzięcznością. Dodajmy, że każdego roku Parafia NMP Królowej Pokoju, po zakończeniu kolędy przedstawia rozliczenie zebranych kwot i ich przeznaczenie. Organizowane są wówczas także spotkania przy kawie w sali św. Eugeniusza w popowickiej świątyni. Tam wierni mogą spotkać się w większym gronie, porozmawiać i bliżej się poznać.

tom