Mikołaja czar

Mikołaja czar

W SM Popowice dzieci bawiły się na dwóch zabawach mikołajkowych, organizowanych przez organy samorządowe spółdzielni.

     O tej kwestii pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Razem ale osobno”. Przypomnijmy: od kilku lat zabawy mikołajowe w SM Popowice organizowane są oddzielnie przez dwie Rady Zespołu Nieruchomości. Związane z tym faktem były także nieuchronne różnice w zawartości paczek, co wywoływało zdziwienie rodziców.
W tym roku zabawy organizowane 9 grudnia, były jeszcze oddzielne, ale już z istotnymi zmianami finansowymi, jak i organizacyjnymi. Otóż na obie zabawy przeznaczono takie same kwoty oraz ustalono te same prezenty, zróżnicowane jedynie wiekowo ( małe – duże dzieci).

     Do sprawniejszej organizacji zabaw przyczyniła się zapewne wcześniejsza uchwała Rady Nadzorczej SM Popowice z października br. Powołano w niej zespół organizacyjny do realizacji zabaw mikołajkowych dla dzieci członków SM Popowice. W jego skład weszli członkowie Rady Nadzorczej: Waldemar Liwczycki (przewodniczący zespołu), Sylwia Świtała i Marta Słowikowska oraz członkowie RZN nr 1 Polana – Helena Sikora (z-ca przewodniczącego zespołu) i Marianna Jaje. Natomiast z Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park, do zespołu weszły: Janina Pasternak (z-ca przewodniczącego zespołu) oraz Alina Malecha. W uchwale postanowiono, że zabawy odbędą się w dwóch grupach, a wystrój sali, poczęstunek, oprawa muzyczna i upominki dla dzieci w obu grupach będą jednakowe. Co więcej, na obu zabawach wspólnie samorządowcy i z Polany i z Parku pomagali sobie w prowadzeniu zabaw.

     Oznacza to coraz ściślejszą współpracę, która to współpraca wyjdzie zapewne obu Radom na dobre, a być może przyczyni się do współdziałania w wielu innych dziedzinach.

tom

Od lewej: Helena Sikora, Waldemar Liwczycki, Janina Pasternak