Owocne spotkanie

Owocne spotkanie

Inicjatywy sąsiedzkie lepszawejherowska po połączeniu sił z Popowice online kontynuuje działalność, jako grupa osiedlowa #mojepopo. Tym razem było to robocze spotkanie w Filii nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7.

     O działaniach tych inicjatyw pisaliśmy na naszym portalu. Ostatnio w tekście „PopKurzacz posprzątał”. Przypomnijmy. Inicjatywy społeczności sąsiedzkiej „Lepsza Wejherowska” i „Popowice online”(obecnie #mojepopo) mają na celu porządkowanie terenu Popowic, ale także przywrócenie właściwych proporcji, jak i polepszenie relacji między sąsiadami.

     W trakcie spotkania poruszono wiele ciekawych, twórczych i bardzo konkretnych kwestii. Wymieńmy niektóre z nich: przyszłość WBO na Popowicach, scalenie działań popowickich podmiotów, organizacji, inicjatyw oddolnych, napisanie i promocja projektu o charakterze uniwersalnym. To także pozyskanie funduszy na realizację pierwszego projektu osiedlowego z grantów, oferowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

     Omówiono również kwestię zabezpieczenia bram popowickich przed osobami bezdomnymi w sezonie jesienno-zimowym 2017/2018. Padła propozycja zmiany kodów do bram oraz spotkania w bramach na temat wspólnych skoordynowanych akcji w tej sprawie. To także ustalenie dat akcji #PopKurzacz w roku 2018 (dwie edycje – wiosenna i jesienna) i temat budowy boiska do kosza lub innych gier zespołowych, przy górce na styku ulic Białowieska – Rysia. Planowane jest spotkanie w tej sprawie w SMLW Popowice. Przedstawiciele grupy #mojepopo zostali zaproszeni na sesję JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

     Organizatorzy tą drogą dziękują p. Annie Tomaszewicz kierownikowi Filii nr 10 MBP przy ul Jeleniej 7, za udostepnienie miejsca na spotkanie. Jak widać, sojuszników w działalności #mojepopo przybywa. Kto następny?

tom