Lepsza Wejherowska

Lepsza Wejherowska

Na Popowicach pojawiła się inicjatywa, która ma bardzo duże szanse zmienić to osiedle. Jest to inicjatywa mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na wygląd osiedla i warunki życia na nim.

     Grupa mieszkańców skupiona w tej inicjatywie, ma bardzo ambitne i sensowne plany. Na czym one polegają? #lepszawejherowska to akcja zmiany naszego osiedla na lepsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze, czystsze i bardziej estetyczne. Akcja obejmuje mieszkańców bram 3-9, 11-17, 19-29, 31-41. Chcąc zjednać sobie poparcie dla tej inicjatywy przeprowadzano akcje zbierania podpisów, zachęcano też mieszkańców do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu SM Popowice. Nieformalnym liderem inicjatywy jest Maciej Szabatowski, zawodowo – dziennikarz Radia RAM, mieszkający na Popowicach. Podczas rozmowy z nim usłyszałem o planach działania tej inicjatywy.

     Nie kończy się tylko na zbieraniu podpisów. Przedstawiciel tej inicjatywy, 5 czerwca br. złożył w sekretariacie SMLW Popowice pismo z wnioskiem o udzielenie oficjalnego poparcia dla projektu #lepszawejherowska przez SM Popowice. Podobne pismo złożone zostało 6 czerwca na ręce p. Józefa Bidzińskiego – radnego Jednostki Pomocniczej Miasta Wrocławia Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice. Z kolei 10 czerwca na Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele inicjatywy wnioskowali o wpisanie tematu #lepszejwejherowskiej do jego porządku obrad. Zrobili to z powodzeniem , bo wniosek o realizację projektu #lepszawejherowska został przegłosowany przeważającą większością głosów. W związku z wpisaniem #lepszawejherowska do protokołu komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia SM Popowice, inicjatywa zamierza dopilnować, by wniosek był właściwie procedowany. Dopilnuje też, aby mieszkańcy byli informowani o postępach w tej sprawie. Dlatego warto zaglądać na FB, gdzie inicjatywa ma swój profil.

     Kolejnym przejawem działania inicjatywy #lepszawejherowska jest podjęcie się przez nią rozmów na temat sposobu funkcjonowania świateł na skrzyżowaniu ulic Legnicka-Małopanewska-Rysia, jak też działania systemu ITS na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Małopanewskiej. Udało im się po ponad tygodniu dotrzeć do właściwej komórki Urzędu Miejskiego Wrocław. Oficjalny wniosek w sprawie zmian złożony zostanie już wkrótce. Całość zostanie wysłana także do wiadomości SMLW Popowice.

     Oddajmy jeszcze głos inicjatywie: Naszym celem nie jest myślenie egoistyczne lecz globalne, w kontekście całych Popowic. Chcemy się łączyć, nie dzielić. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam więcej niż osobno.

     Inicjatywa ta jest godna poparcie. Dlatego też nasz portal będzie sprawował patronat medialny, informując naszych czytelników o kolejnych krokach. Dzięki inicjatywie, nie tylko sama Wejherowska będzie lepsza.

tom