Są progi na Jeleniej

Są progi na Jeleniej

Mieszkańcy ulicy Jeleniej na Popowicach doczekali się progów spowalniających na jej części pomiędzy Białowieską a Niedźwiedzią.

     Dotychczas tylko jedna część ulicy Jeleniej – od Niedźwiedziej do Starogranicznej – miała progi spowalniające. Pozostała jej część nie posiadała ich, mimo dużego ruchu pojazdów. Kierowcy jadąc w kierunku miasta, skracali sobie drogę zjeżdżając z ulicy Popowickiej w Białowieską, potem Jelenią i Niedźwiedzią do Legnickiej. Generowało to duży ruch oraz zagrożenie dla pieszych tym większe, że kierowcy często nie zachowywali bezpiecznej prędkości.

     Z informacji jakie uzyskaliśmy w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, od rzecznika prasowego ZDiUM Ewy Mazur wynika, że progi na ul. Jeleniej były elementem zadania realizowanego z miejskiego programu ruchu pieszego. W jego ramach przewidziano budowę progów na wrocławskich ulicach, w tym na Jeleniej. Koszt budowy progów przekracza 294 000 zł. Prace związane z budową i oznakowaniem progów powinny zakończyć się do 30 kwietnia br.

     Mieszkańcy budynku przy ulicy Jeleniej będą mogli już bezpieczniej przechodzić na drugą stronę, a kierowcy nie będą rozwijali zbyt dużej prędkości. Nastąpiła zatem znacząca poprawa bezpieczeństwa pieszych na Popowicach.

tom