Gdzie ten tramwaj?

Gdzie ten tramwaj?

Sprawa przyszłej linii tramwajowej, której przebieg przewidziano ulicą Popowicką, żywo interesuje mieszkańców Popowic. Ponieważ otrzymujemy pytania w tej kwestii, przekazujemy kilka najświeższych informacji.

     W tym roku w lipcu, nastąpiło podpisanie kontraktu pomiędzy gminną spółką Wrocławskie Inwestycje a francuską firmą Systra, kontraktu na opracowanie projektu budowy linii tramwajowej. Kosztem ok. 1,5 miliona zł przygotuje ona taki projekt. Zadanie to ma nazwę „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej-Starogroblowej-Długiej we Wrocławiu, od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły”. Projekt obejmuje zarówno samą budowę torów, jak i towarzyszącą im infrastrukturę. Ponieważ firma sporządzająca projekt ma na to czas do połowy 2017 roku, realizacja zadania obejmowałaby lata 2018-2020. Zdaniem rzecznika WI Marka Szemplińskiego, termin ten jest realny, o ile nie zajdą okoliczności mogące opóźnić realizację przedsięwzięcia. Przy sporządzaniu projektu konieczne jest bowiem przeprowadzenie uzgodnień, m.in. z energetyką oraz innymi uczestnikami tego zadania.

     Oprócz nowego odcinka torów długości ok. 3,5 km, wchodzi w grę przebudowa wiaduktu nad ul. Długą. Ponieważ trwają negocjacje z koleją, trudno więcej powiedzieć o jakichkolwiek ustaleniach. Natomiast ułożenie torów, planowane jest po północnej stronie ulicy Popowickiej, czyli po stronie prawej, patrząc w stronę Kozanowa. Za takim usytuowaniem torów przemawia bezkolizyjność zjazdów z Popowickiej. W razie usytuowania torów od strony południowej ul. Popowickiej, zjazdy np. w ulicę Rysią, czy Niedźwiedzią, przecinałyby się z linią tramwajową. Budowa trasy tramwajowej oznacza połączenie skrzyżowania przy ul. Mieszczańskiej ze skrzyżowaniem przy ulicy Milenijnej.

     Jednym z istotnych elementów tej trasy jest odciążenie ulicy Legnickiej, a zarazem stworzenie alternatywy komunikacyjnej – w razie awarii, wypadku, itp. Zachodnie rejony miasta tym samym zyskują lepsze połączenie z centrum, przy mniejszym natężeniu ruchu na planowanej trasie.

     Na kolejne działania, mające na celu realizację trasy tramwajowej Jagiełly – Milenijna przyjdzie jeszcze poczekać aż z fazy projektowej wejdą w fazę realizacyjną. Będziemy o nich informować czytelników naszego portalu.

tom