Nie jesteśmy spółdzielnią

Nie jesteśmy spółdzielnią

Od naszych czytelników otrzymujemy wiele sygnałów, a także propozycji tematów. Wszystkie uważnie analizujemy, a zawarte w nich problemy opisujemy na naszym portalu.

     W większości dotyczą one działalności SM Popowice. Ponieważ kierowane są do nas także sugestie, aby zmienić istniejący stan rzeczy, wyjaśniamy: nie jesteśmy spółdzielnią! Nie jesteśmy w żaden sposób związani ze SM Popowice. Jesteśmy niezależnym portalem, działającym zgodnie z „Prawem prasowym”. Opisując, wskazujemy sprawy do rozwiązania, problemy do załatwienia. Nasze teksty są starannie udokumentowane. W tym celu docieramy do różnego rodzaju źródeł, dokumentów, a także osób, chcąc dostarczyć Państwu rzetelną, a przede wszystkim prawdziwą informację.

     Wiemy, że czytają nasze teksty członkowie Rady Nadzorczej, Rad Zespołów Nieruchomości, a także członkowie Zarządu SM Popowice. Oczywiście nie wszystko, co piszemy jest aprobowane przez członków organów samorządowych. Czasem jest to zbywane milczeniem, czasem pomijane w działalności tych organów. Czasem, jak to opisaliśmy w tekście „Ograniczanie krytyki”, podejmowane są próby tłumienia krytycznych, lecz uzasadnionych opinii. Nie wszystkim bowiem są one na rękę. Zwłaszcza tym, którzy w swojej działalności nie uwzględniają faktu, iż zostali wybrani przez członków Spółdzielni i mają reprezentować ich interesy, a nie swoje. Tak było kiedy opisywaliśmy rolę jednego z członków Rady Nadzorczej w sprawie plakatu do WBO 2014, czy rolę przewodniczącej RZN nr 1 w sprawie rowerowni 
w budynku Popowicka 62-68.

     Zgłaszają się do nas mieszkańcy Popowic, którzy proszą nas o interwencje w wielu sprawach. Dotyczą one opieszałości, zaniedbań, czy braku empatii w działalności organów samorządowych. Opisywaliśmy przypadek, kiedy jeden z mieszkańców Popowic, czekał na odpowiedź Rady Nadzorczej 5 miesięcy! Podobnie jest ze sprawą kotów na osiedlu, czy bezdomnych. Są to sprawy trudne, ale wciąż czekające na rozwiązanie.

     Teksty nasze czytane są chętnie przez mieszkańców Popowic, nie tylko członków spółdzielni. Mamy na to liczne dowody. Cenimy sobie Państwa opinie, sugestie i wskazania. Są one bardzo pomocne w redagowaniu naszego portalu. Liczymy na Państwa współpracę. Zgadzamy się bowiem z naszymi czytelnikami, że Popowice mogą być piękniejsze, a spółdzielnia lepiej zarządzana.

tom