Znów dwie zabawy

Znów dwie zabawy

Podobnie jak w ubiegłym roku, w SM Popowice zostały zorganizowane dwie zabawy mikołajowe. Budzi to zrozumiałe zdziwienie wśród mieszkańców Popowic.

     12 grudnia, przed południem najpierw została zorganizowana zabawa, firmowana przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park. Zabawę prowadzili Jolanta i Henryk Macałowie. Muzyka wykonywana na żywo, gry zabawy i konkursy, prowadzone przez p. Jolantę zainteresowały dzieci. Dużym powodzeniem cieszyła się piosenka „Jedzie pociąg z daleka”, bowiem dzieci sformowały długiego węża, którego prowadziła Janina Pasternak z RZN nr2. Dzieci miały do dyspozycji na stołach słodycze i napoje. Na grzeczne dzieci czekały paczki, które wręczył im Mikołaj.

     Nieco inny charakter miała zabawa, zorganizowana w tym samym dniu przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 1 Popowice-Polana. Tutaj rej wodziły animatorki, organizujące dzieciom wspólne zabawy, gry i występy. Dzieci mogły też zgłosić się do pomalowania buzi, co czyniły zresztą z dużą przyjemnością. Dzieci również miały możliwość malowania i rysowania, jak również konsumowania słodkości oraz napojów. Na tej zabawie dzieci także otrzymały paczki mikołajowe.

     W rozmowach z mieszkańcami Popowic usłyszeliśmy głosy zdziwienia, spowodowane organizowaniem dwóch oddzielnych zabaw. Padały pytania, dlaczego Rada Nadzorcza spółdzielni, nie doprowadzi wreszcie do połączenia sił i środków, skłaniając obie Rady do organizacji jednej zabawy. Pytano, czy są to sprawy ambicjonalne, czy brak wypełniania przez Radę Nadzorczą jej właśnie nadzorczej funkcji? Pytania te, pozostają wciąż bez odpowiedzi.

tom