Nareszcie są protokoły

Nareszcie są protokoły

Od czterech miesięcy członkowie SM Popowice, nie mieli orientacji, czym zajmuje się Rada Nadzorcza tej spółdzielni. Bowiem od czerwca br. nie były publikowane jej protokoły. To sygnał od czytelników naszego portalu.

     Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, publikowane są na stronie internetowej spółdzielni. Do protokołów tych mają dostęp członkowie, po zalogowaniu się na stronę. Członkowie mogą w ten sposób uzyskać wiedzę, o działalności Rady Nadzorczej. Jednak, jak twierdzą nasi rozmówcy, ostatnio jest to bardzo utrudnione. Ostatni z protokołów był z czerwca, więc na tym kończyła się wiedza członków o pracach Rady. Dopiero od dwóch dni są protokoły z lipca i września. Rozmówcy uważają, że ta opieszałość świadczy o nienajlepszej pracy Rady. Wyrażają wręcz opinie, że Rada nie radzi sobie organizacyjnie z zatwierdzaniem protokołów, że takie osoby powinny zrezygnować z członkostwa w Radzie.

     Zdaniem naszych czytelników, takie opóźnienie w publikacji protokołów, uniemożliwia zapoznanie się z nimi. Narusza tym samym prawa członków do uzyskiwania informacji o działalności spółdzielni. Wszak w jej statucie, w §17, jest mowa o takim prawie. „Członek spółdzielni ma prawo przeglądania w lokalu siedziby spółdzielni protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej…” Rzecz w tym, iż w praktyce nie jest ono respektowane. 

tom