Nareszcie są protokoły

Nareszcie są protokoły Od czterech miesięcy członkowie SM Popowice, nie mieli orientacji, czym zajmuje się Rada…