Miejsce do ćwiczeń

 

Miejsce do ćwiczeń

Na Popowicach, na terenie osiedla, brakuje miejsca do ćwiczeń. Tych najprostszych, opartych na masie własnego ciała. Nie ma zatem siłowni terenowej, ani innych przyrządów, umożliwiających takie ćwiczenia. Jest, co prawda, taka siłownia, ustawiona na Polanie Popowickiej, ale z dala od osiedla.

     W tej sprawie zwrócił się do nas jeden z czytelników naszego portalu, z pytaniem o takie miejsce: ”Czy w okolicy jest może jakieś miejsce do ćwiczeń? Chodzi mi o ćwiczenia oparte na masie własnego ciała”. Jego zdaniem byłoby ono bardzo przydatne. Pytanie to jest bardzo na czasie, bowiem najprostsze takie urządzenia funkcjonują na innych osiedlach. Dlaczego więc nie ma lub dlaczego nie miałyby powstać także na Popowicach? W ubiegłym roku członek Rady Zespołu Nieruchomości nr2 Park w SM Popowice, Janina Pasternak, składała projekt wielofunkcyjnego placu zabaw, w ramach WBO 2014. Ze względu na to, że nie dotyczył on terenu Gminy Wrocław, a terenu SM Popowice, nie mógł być zrealizowany.

     Być może warto powrócić do tego projektu już w ramach działań spółdzielni i uwzględnić miejsce do ćwiczeń. Jednak o urządzeniu takiego miejsca nie pomyślała wcześniej, ani Rada Nadzorcza, ani Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana w SM Popowice. Dopiero RZN nr 2 Park, złożyła wniosek o postawienie siłowni terenowej. Ten pomysł został dobrze przyjęty na jednym ze spotkań z mieszkańcami.

     Co dalej z tym wnioskiem? Z nieoficjalnych informacji do których dotarliśmy wynika, że będzie się nim zajmować Rada Nadzorcza SM Popowice. W jej rękach zatem jest realizacja tej potrzebnej i postulowanej przez mieszkańców inwestycji. O dalszym biegu sprawy, będziemy informować naszych czytelników. 

     Przygotowanie takiej siłowni terenowej pomoże mieszkańcom Popowic w utrzymaniu dobrej kondycji. Podniesie to także atrakcyjność całego osiedla.

tom