Najpiękniejsze balkony

Najpiękniejsze balkony

Trwa kolejna edycja konkursu „Najpiękniejszy balkon”, ogłoszona w SM Popowice.

     Zgodnie z regulaminem konkursu, może brać w nim udział każdy z członków SMLW ”Popowice”, który zgłosi swój balkon. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: duże balkony, małe balkony, loggie. Między 1 czerwca, a 31 września, przeprowadzane są dwa przeglądy zgłoszonych balkonów. Przeglądy te, zostaną udokumentowane fotograficznie. Materiał ten, będzie podstawą oceny końcowej. Jeden z przeglądów, miał już miejsce w czerwcu br.

     Balkony będą oceniane pod względem doboru roślin, kompozycji, ogólnych wrażeń estetycznych. Oceny dokona komisja, złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej SM Popowice, oraz Rad Zespołów Nieruchomości nr 1 Polana i nr 2 Park. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w październiku br. W tej edycji konkursu, uwzględniono sugestie jednego z ubiegłorocznych uczestników. Dotyczyły one rozpoczęcia konkursu w czerwcu, oraz przeprowadzenia dwóch ocen balkonów, w czerwcu i sierpniu, kiedy kwiaty kwitną i balkony pięknie wyglądają.

     W tym roku zgłoszonych zostało siedem balkonów. Jest to nieco mniej, niż w roku ubiegłym. Wówczas do rywalizacji, zgłoszonych zostało aż szesnaście balkonów! Niemniej konkurs cieszy się dużym powodzeniem, a ukwiecone balkony cieszą oczy tak właścicieli, jak i sąsiadów.

tom