Tajemnicze spotkanie

Tajemnicze spotkanie

Zebranie zorganizowane przez nieformalną grupę w Sektorze 3, nie przyniosło informacji istotnych dla członków SM Popowice.

     O zebraniu tym pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Zagadkowe ogłoszenie”. Informowaliśmy tam m.in., iż ogłoszenie o zebraniu członków SM Popowice, nie było podpisane przez organizatorów. Zdezorientowało to i zirytowało wielu członków tej spółdzielni, którzy telefonicznie powiadamiali nas o tym fakcie.

     Zebranie prowadziły osoby będące w Radzie Nadzorczej i Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1 SM Popowice. Dopiero po wezwaniu do przedstawienia się, zebrani dowiedzieli się, że byli to Maria Żłobińska, Rajmund Gołębiowski i Krzysztof Maćko. Przedstawili oni m.in. informacje na temat podziału zysku spółdzielni, na temat wysokości czynszów, czy też współpracy organów samorządowych.

     Informacje, przedstawione na zebraniu, nie były rzeczowe, konkretne oparte o wyliczenia. Nie padła odpowiedź kogo reprezentowali członkowie Rady Nadzorczej SM Popowice na tym spotkaniu? Brak wyjaśnienia tych zasadniczych kwestii, obniżył wiarygodność organizatorów zebrania.

tom