Starówka bez reklam

Starówka bez reklam Ochronie krajobrazu kulturowego oraz zachowaniu terenów z zabytkami nieruchomymi, służyć ma uchwała Rady…