Bezdomnych los a mieszkańców problem

Bezdomnych los a mieszkańców problem

O nierozwiązanym problemie bezdomnych w zasobach SM Popowice wiedzą, już od dawna prawie wszyscy mieszkańcy.

     Na klatkach schodowych, w szczególności w okolicach zsypu, na pierwszym piętrze i korytarzu na strychu, notorycznie nocują osoby bezdomne. Bezdomni, znajdują się praktycznie zawsze w stanie nietrzeźwości. Są agresywni, awanturują się, a klatkę schodową traktują jak miejsce alkoholowych libacji. Ponadto osoby bezdomne zanieczyszczając klatkę schodową (fekalia, butelki po alkoholu) stanowią zagrożenie o charakterze sanitarno – epidemiologicznym. Wszystko to negatywnie wpływa też na poziom bezpieczeństwa mieszkańców (kradzieże, próby włamań)

     Budynek mieszkalny przy ulicy Białowieskiej od numeru 13 do 23 jest szczególnie narażony na ekscesy bezdomnych. Dzieje się tak z uwagi na bliskość miejsc zakupu alkoholu – niedaleko są dwa sklepy monopolowe czynne do późna. Powyższe problemy, zdają się szczególnie istotne, w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym, samotnie chodzących po klatce schodowej oraz znajdujący się tuż bloku obok żłobek i przedszkole. Identyczne problemy pojawiają się też w innych 11-kondygnacyjnych budynkach mieszalnych na osiedlu.

     O problemie bezdomnych wielokrotnie były już informowane instytucje zewnętrzne (Policja, Straż Miejska Wrocławia) jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Niestety, prócz zorganizowanego wioną 2014 roku spotkania mieszkańców z Policją i Strażą Miejską Wrocławia, problem ten nadal pozostaje w praktyce nierozwiązany.

     Wobec bezradności administracji spółdzielni, mieszkańcy w piśmie interwencyjnym do Zarządu SM „POPOWICE z dnia 16.01.2015 roku, zaproponowali konkretne rozwiązanie problemu. Mieszkańcy domagają się przede wszystkim: 
-zamknięcia korytarza na strychu, łączącego wszystkie klatki schodowe budynku przy ul. Białowieskiej 13-23
– przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród mieszkańców, upowszechniającej reguły postępowania celem rozwiązania problemu. Jakie to reguły? „Nie otwieranie drzwi i nie wpuszczanie do klatki schodowej osób postronnych, natychmiastowe powiadamianie Straży Miejskiej Wrocławia o niepożądanych osobach postronnych, kręcących się po klatce schodowej”

     Mieszkańcy podkreślają też konieczność likwidacji kodów wejściowych indywidualnych i administracyjnych oraz wymiany zamków w bramach. Wszystkie kody są niestety powszechnie znane a zamki wyrobione do tego stopnia, że można je otworzyć praktycznie każdym kluczem. W zamian, wzorem innych spółdzielni, powinny być wprowadzone magnetyczne sposoby otwierania drzwi wejściowych (żetony, karty). Konieczne jest również zwrócenie się do Policji i Straży Miejskiej Wrocławia, o udzielnie praktycznej pomocy w rozwiązaniu problemu, np. zwiększenie liczby patroli na osiedlu.

     Mieszkańcy, jak sami podkreślają, liczą przede wszystkim, że ich głos zostanie uwzględniony. Propozycji rozwiązania problemu jest przecież sporo ale najważniejsze jest zdecydowane działanie Zarządu SM Popowice, jak i jej organów samorządowych. Mieszkańcy takiego właśnie działania oczekują.

tom