Dialog z mieszkańcami

Dialog z mieszkańcami

Spotkanie mieszkańców z Radą Zespołu Nieruchomości nr 2 Park w SM Popowice, zorganizowane 24 listopada, dostarczyło im wiedzy na temat działalności tej Rady.

     Wiceprzewodniczący Rady, Ryszard Siewak, wyjaśnił od razu powód spotkania zebranym: „Chodzi o to, abyście wiedzieli kogo wybraliście, i co robimy”. Zaapelował też, aby zebranie przebiegało spokojnie, bez zakłóceń: „Niech to będzie chociaż raz, z kulturą”.

     Rzeczywiście, poza drobnym incydentem na początku, przebieg spotkania był spokojny i rzeczowy. W prezentacji multimedialnej, Janina Pasternak, wspomagana przez Joannę Musiał, przedstawiła rezultaty przeglądów, przeprowadzonych przez Radę w 2014 roku. Były one ilustrowane zdjęciami poszczególnych prac. Prezentacja ta spodobała się, bo była dobrze przygotowana i w sposób konkretny przybliżyła zebranym działalność Rady. Członkowie Zarządu SM Popowice, uzupełniali informacje przedstawione przez Radę.

     W czasie spotkania dyskutowano także nad wyposażeniem placów zabaw. Z informacji prezesa SM Popowice, Mirosława Miciaka wynika, że odchodzi się od drewnianych urządzeń na tych placach, na rzecz metalowych bardziej trwałych i bezpiecznych. Zgłaszane były też m.in. sprawy daszków nad drzwiami wejściowymi, sprawy baraków po dawnej administracji na ulicy Wejherowskiej.

     Rada przedstawiła swoje tegoroczne działania w zakresie kultury. To m.in. konkurs na „Najpiękniejszy balkon”, to „Babki twórczo zakręcone” – wspólnie z MBP Filią nr 10, przy ulicy Jeleniej, współorganizacja imprez z Klubem Seniora, Klubem PZW Certa, Szkołą Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 1 na Popowicach. W planach na 2015 rok, Rada ma organizację m.in. konkursu literackiego i fotograficznego.

     Mieszkańcy mieli także możliwość dialogu z samorządowcami z Parku, zgłaszania spraw i zadawania pytań, z czego zresztą skorzystali. Pytano o wywóz tzw. gabarytów, o kwoty przeznaczane przez Radę na działalność kulturalną. Padały też pytania o Klub Osiedlowy, na które odpowiadał prezes SM Popowice. Przypominał, że z działalnością takiego Klubu, związane są finanse i to wcale niemałe. Mieszkańcy zgłaszali też sprawę kotów, przybywających w piwnicach SM Popowice. Omawiana była ona – jak przypomniał prezes – na spotkaniu SM Popowice z Urzędem Miejskim i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w maju tego roku.

     Spotkanie miało przede wszystkim walor informacyjny. Mieszkańcy nie tylko z Parku, dowiedzieli się, że Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 w SM Popowice działa, mając na względzie ich codzienne problemy.

tom