Teatr Polski zaprasza

Teatr Polski zaprasza

Kolejnemu, niełatwemu sezonowi Teatru Polskiego we Wrocławiu, była poświęcona konferencja prasowa w tym teatrze.

     Dyrektor Krzysztof Mieszkowski przedstawił plany repertuarowe na nowy sezon. Znajduje się w nich sztuka Thomasa Bernharda „Wycinka”, w adaptacji, reżyserii, scenografii i reżyserii światła Krystiana Lupy. W spektaklu tym, oprócz aktorów Teatru Polskiego, gościnnie wystąpi Jan Frycz, aktor Teatru Narodowego w Warszawie. Prapremiera polska, przewidziana jest 18 października br. na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego. Kolejna pozycja to spektakl Elfriede Jelinek „Podróż zimowa”. Opracowanie tekstu i reżyseria Paweł Miśkiewicz. Premiera tego spektaklu planowana jest na 30 listopada 2014, na Scenie na Świebodzkim.

     W planach repertuarowych znajdzie się także klasyka. Będzie to William Shakespeare i jego „Burza”. Reżyserii podjął się Krzysztof Garbaczewski. Termin premiery ustalony jest na styczeń 2015 roku, na scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego. Kontynuowany jest także cykl pełnej inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza. Tak jak poprzednie spektakle, obejmujące I, II i IV część tego dramatu wyreżyseruje je Michał Zadara. Ten spektakl zobaczyć będzie można w kwietniu 2015 roku.

     W planach Teatru Polskiego jest także przewidziana sztuka Pawła Demirskiego, pisana na zamówienie Teatru Polskiego. Będzie ona mówić o awansie społecznym w polskich warunkach. Reżyserii podjęła się Monika Strzępka. Prapremiera światowa będzie miała miejsce w czerwcu 2015 roku, na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego.

     W trakcie konferencji prasowej dyrektor Krzysztof Mieszkowski, poinformował o jubileuszu 20-lecia Sceny na Świebodzkim, nawiązując przy tym do historii teatru. Po pożarze teatru w 1994 roku, scena ta została utworzona jako zastępcza, ale po otwarciu odbudowanego budynku przy ul. Zapolskiej w 1996 roku, została trzecią sceną Teatru Polskiego.

     Mimo trudności finansowych, z jakimi boryka się teatr, nie obniża on poziomu, proponując ambitny repertuar. „Teatr Polski będzie teatrem widocznym na mapie Polski i Europy”- stwierdził dyr. Mieszkowski, wspominając o wyjazdach zagranicznych m.in. do Hiszpanii.

     W czasie konferencji prasowej, przedstawione zostały inne działania około teatralne, jak m.in. „Czynne poniedziałki”, a także działania artystyczno-edukacyjne. Działania te łączą wiedzę o teatrze z praktyką. Warto zauważyć wprowadzenie m.in. cyklicznych „Spotkań z malarstwem historycznym”, które związane są ze spektaklem „Termopile polskie”.

     Na konferencji dyr. Mieszkowski mówił o planowanym spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie takie odbyło się 15 września br. z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, dyr. Krzysztofa Mieszkowskiego oraz dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN Zenona Butkiewicza. Podjęto tam m.in. takie oto ustalenia: Krzysztof Mieszkowski złoży rezygnację ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu i zostanie zastępcą dyrektora ds. artystycznych. Zarząd Województwa powierzy mu do czasu wyłonienia dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu pełnienie tej funkcji. Ponadto wstrzyma procedury odwoławcze. Zatem sezon w Teatrze Polskim jest rozpoczęty.

tom