Wspólnota senioralna na Popowicach

Wspólnota senioralna na Popowicach

Fundacja Aktywny Senior, działająca w Sektorze 3, kontynuuje działania, mające praktycznie realizować cohousing, czyli wspólnoty senioralne.

     O tych działaniach pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Dzielić się marzeniami”. Po czerwcowej, międzynarodowej konferencji poświęconej cohousingowi, 22 sierpnia br. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, przy ul. Legnickiej 65, odbyło się kolejne spotkanie na temat cohousingu. Miało ono za zadanie uporządkowanie tematyki, z jednoczesną orientacją kto jest sojusznikiem projektu.

     W spotkaniu wzięli udział: dr Walentyna Wnuk, doradca Prezydenta Wrocławia ds. seniorów, Małgorzata Jamróz z Wrocławskiego Centrum Seniora, Barbara Sendal prezes Stowarzyszenie Pomysł na Zycie, Wiesława Chróst i Sylwia Kuczyńska z MOPS, Linda Matusz red. naczelna pisma Czerwony Portfelik Senior Wrocław, Krystyna Ziętak ze Stowarzyszenia POPOWICZANIE, Jerzy Lech pełnomocnik Zarządu Fundacji Aktywny Senior. 
 Na spotkaniu byli obecni także prawnik Bronisław Stupak, radca prawny Elżbieta Zyskowska, Tomasz Kapłon, reprezentujący portal www.popowicewrocław.pl Była także Krystyna Wieżel, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim, wraz ze swoim synem Robertem Wieżelem, właścicielem dwóch firm prowadzących w Niemczech działalność na rzecz seniorów, oraz Halina Nogaj – przedstawicielka Grupy O-CAL-ONE.

     Na początku spotkania Marek Ferenc, prezes Fundacji Aktywny Senior, przybliżył gościom czerwcową konferencję na temat cohousingu. Następnie dr Walentyna Wnuk, przedstawiła prezentację ”Cohousing, jako oczekiwana forma zamieszkania dla osób starszych”. Omówiła ten rodzaj mieszkalnictwa seniorów, podkreślając pożytki dla osób starszych a także możliwość edukacji seniorów do starości. Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja, w której próbowano zdiagnozować możliwości zorganizowania modelowej, pierwszej wspólnoty senioralnej na Popowicach. Wskazywano wszystkie za i przeciw, oraz potencjalne przeszkody, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji tego projektu. O jego dalszych losach będziemy informować czytelników naszego portalu.

tom