Uporządkować zieleń

Uporządkować zieleń

Na Popowicach, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice, jest dużo zieleni. Rzecz w tym, że była ona posadzona przeszło trzydzieści lat temu. Pora zatem na jej uporządkowanie.

     Pielęgnacja zieleni, to prawidłowa gospodarka drzewostanem, a także prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych. Do ich wykonywania potrzebna jest wiedza i stosowne uprawnienia. Wchodzi tu w grę także odpowiedzialność. Niefachowo wykonany zabieg pielęgnacyjny na drzewie, może doprowadzić do jego choroby i uschnięcia. Wówczas zarządca terenu płaci karę, w wysokości trzykrotnej wartości drzewa. Z kolei za usunięcie drzewa, np. sosny, opłata wynosi ponad sześć tysięcy złotych!

     Jakiekolwiek działania związane z zielenią, muszą być poprzedzone opinią dendrologa. Następnie uruchamiana jest procedura, która trwa. Przykładowo wycinka trzydziestu drzew na terenie spóldzielni, trwała od października 2013 do marca 2014. Lepiej więc podejść do sprawy kompleksowo. Tak też postąpiła SM Popowice. Jak poinformował nas inż. Bogdan Słowik, wiceprezes ds.technicznych, zwróciła się ona do Uniwersytetu Przyrodniczego, z listem intencyjnym w sprawie wdrożenia kompleksowego programu uporządkowania zieleni. Program taki zakłada inwentaryzację drzew rosnących na terenie spółdzielni, ich ilości, gatunków, ocenę ich stanu „zdrowia”, warunków w jakich rosną. Porządkowanie zieleni, w ramach takiego programu jest szybsze i tańsze, ponieważ nie czeka się na decyzje w sprawie poszczególnych drzew.

     Dzięki realizacji tego programu, rozjaśni się w niejednym mieszakniu. Często bowiem lokatorzy skarżą się na drzewa zasłaniające ich okna. Wykonując zabiegi pielęgnacyjne fachowo i planowo, możliwe jest uprządkowanie zieleni na Popowicach. Nawet jeżeli realizacja takiego programu potrwa około 5 lat, to warto. Wszak zieleń, to nasze zielone pluca i trzeba o nią dbać.

tom