Zaległe sprawy

Zaległe sprawy

W naszych publikacjach, zapowiadaliśmy, że poinformujemy czytelników naszego portalu o sprawach, o których pisaliśmy wcześniej. Były to : sprawa gazety Nasze Popowice i Klubu Seniora. Zgodnie z tą zapowiedzią, przedstawiamy teraz bieżące informacje na ten temat.

     Wniosek o zaprzestanie wydawania gazety Nasze Popowice, złożyła Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 w SM Popowice. Pisaliśmy o tym w tekście „Komu przeszkadza gazeta?” Wnioskiem tym, miała zająć się Rada Nadzorcza tej spółdzielni. Otóż z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że wniosek ten został skierowany do Komisji Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu ich opinii, w większości negatywnych, Rada nie nadała mu dalszego biegu. Tym samym członkowie spółdzielni, nie będą pozbawieni żródła informacji o jej działalności.

     Z kolei o wniosku Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, w sprawie powołania nowego Klubu Seniora na Popowicach, poświęciliśmy tekst „Co się dzieje wokół Klubu Seniora„. O okolicznościach, związanych z tym wnioskiem, napisaliśmy w tekście „Naganne zachowanie„. I tym wnioskiem miała zająć się również Rada Nadzorcza SM Popowice. Po prawie trzech miesiącach od złożenia wniosku, RZN nr 1 nie przedstawiła do tej pory jakiegokolwiek planu działalności takiego Klubu. Dlatego też w sprawie tej, Rada Nadzorcza nie podjęła żadnych decyzji.

     W razie pojawienia się nowych informacji lub działań obu organów samorządowych w tych sprawach, będziemy informować czytelników naszego portalu.

tom