Więcej miejsc postojowych

Więcej miejsc postojowych

Na Popowicach jest wciąż mało miejsc postojowych. Problem ten narasta, więc warto pomyśleć o jego rozwiązaniu.

     Z inicjatywy Marcina Makowskiego, członka Rady Nadzorczej SM Popowice, powstał pomysł opracowania przez tę Radę, „Kompleksowego Programu Poprawy Miejsc Postojowych”. Zwróciliśmy się do niego o przybliżenie czytelnikom naszego portalu założeń tego programu. Oto co usłyszeliśmy.

     W ramach Kompleksowego Programu Poprawy Miejsc Postojowych przygotowywany jest projekt o nazwie „100 miejsc postojowych dla ul. Bobrzej”. Założono w nim wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej, wzdłuż bloków i placów przed bramami. Wstępnie wskazane zostały obszary, na których mogą powstać dodatkowe miejsca postojowe.

     Dla każdego z tych obszarów przygotowywane jest m.in. określenie kosztów, procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień oraz możliwości technicznych ich wykonania. Tę część przygotowuje Zarząd SM Popowice. Zebranie tych informacji, pozwoli kompleksowo uporządkować całość. Zostaną one przekazane zainteresowanym mieszkańcom, podczas konsultacji z nimi. Takie działania, pozwolą na podjęcie właściwych decyzji. To, swojego rodzaju „przetarcie szlaku”, można z powodzeniem wykorzystać na innych ulicach, na Jeleniej, Wejherowskiej, Białowieskiej, czy Niedźwiedziej.

popowice miejsca postojowe

     Na Popowicach, dzięki oddaniu sieci wodociągowej do MPWiK, pojawił się nowy teren na miejsca postojowe, dotychczas niewykorzystany. Jest to dawna hydrofornia przy ulicy Białowieskiej. Likwidacja ogrodzonej górki ze zbiornikami, wyrównanie terenu, to kilkadziesiąt miejsc postojowych dla zmotoryzowanych mieszkańców Popowic.

     Na terenie SM Popowice znaleźć można kilka lokalizacji na miejsca postojowe. Na terenie boiska, między ulicami Białowieską i Rysią, możliwe jest wybudowanie parkingu wielopoziomowego. Następnie przeniesienie na jego dach, obecnego boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Obecnie takie rozwiązanie może być uznane, za zbyt nowoczesne, ale jest ono jak najbardziej realne.

     Chcąc przygotować się do takich prac, trzeba zacząć oszczędzać. Jak? Odkładać część zysków, wypracowanych przez spółdzielnię w każdym roku. Cele tu przedstwione – zdaniem Marcina Makowskiego – są jak najbardziej realne. Wymagają jednak, wspólnego działania wszystkich: członków spółdzielni, Rady Nadzorczej, obu Rad Zespołów Nieruchomości i Zarządu SM Popowice.

     Tyle o programie. Jeżeli potraktować go jako próbę rozwiązania problemu miejsc postojowych, to może on spełnić swoje zadanie. Każde, nawet częściowe działania w tym kierunku, są lepsze niż odkladanie tego tematu w nieskończoność.

tom