Nieścisłość w sprawozdaniu RZN nr 1

 

Nieścisłość w sprawozdaniu RZN nr 1

Przed Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, wszystkie organy samorządowe, publikują swoje sprawozdania. W sprawozdaniu Rady Zespołu Nieruchomości nr 1, znalazła się, godna uwagi nieścisłość.

     Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej sprawie, ponieważ otrzymaliśmy taki sygnał, od kilku czytelników naszego portalu. Otóż w sprawozdaniu tym, znalazło się takie zdanie: „W tym okresie, z uwagi na błędy merytoryczne, formalne i proceduralne zawarte w złożonym piśmie nie dofinansowano koncertu Antoniny Krzysztoń, który odbył się w kościele pw. NMP Królowej Pokoju na Popowicach.”

     Biorąc pod uwagę naszą wcześniejszą publikację, poświęconą RZN nr 1 i tej właśnie sprawie (Kolejna rezygnacja w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 1), sytuacja wcale nie przedstawia się tak, jak stwierdzono w sprawozdaniu. Nie była to kwestia błędów, ale samowolnej decyzji przewodniczącej RZN nr 1. A jeżeli nawet były jakiekolwiek błędy, to odstąpienia od dofinansowania koncertu Antoniny Krzysztoń, powinna dokonać Rada Nadzorcza, czy też Zarząd Spółdzielni. One są organami decyzyjnymi, a nie RZN nr 1, która ma tylko uprawnienia opiniujące. Pismo o dofinansowanie koncertu, powinno być niezwłocznie przekazane Radzie Nadzorczej, a tak się nie stało. Przekazano je dopiero po koncercie.

     Fakty z naszej wcześniejszej publikacji, jak i z protokołu RZN nr 1 z 19.09.2013 roku, wskazują jasno: pominięte w nim zostały kwestie przegłosowania wniosku o dofinansowanie koncertu. W protokole tym, nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego odstąpiono od wniosku. przegłosowanego przez członków RZN nr 1. Jest tam jedynie ogólnikowy zapis: „Z uwagi na błędy merytoryczne, formalne i proceduralne odstąpiono od projektu planu dofinansowania koncertu Antoniny Krzysztoń…” Nie ma też w tym protokole żadnej wzmianki, że wniosek ten został przez przewodniczącą RZN nr 1, jednoosobowo wstrzymany. Zatem nie dopełniła ona obowiązku niezwłocznego przekazania do Rady Nadzorczej, wniosku o dofinansowanie koncertu Antoniny Krzysztoń, zaopiniowanego pozytywnie przez RZN nr 1.

     Wypadnie zgodzić się z naszymi czytelnikami, że sprawozdania z działalności organów samorządowych, muszą zwierać prawdziwe informacje. W przeciwnym wypadku, podważona jest ich wiarygodność. A to może prowadzić do utraty zaufania, potrzebnego do działania w imieniu członków spółdzielni.

tom