Legnicka do remontu

Legnicka do remontu

W ramach szybkich remontów wrocławskich ulic, także na fragmencie Legnickiej będzie wymieniona nawierzchnia.

     Prace te będą wykonywane w porze nocnej i w weekendy. Zmniejszy to utrudnienia, których jednak nie da się uniknąć. Na Legnickiej, prace będą prowadzone na jezdni w kierunku centrum i obejmą odcinek od Kwiskiej do skrzyżowania z Małopanewską. Wykonane tam będzie frezowanie jezdni do głębokości 10 cm, a następnie ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Przewidziana jest też regulacja włazów i studzienek, znajdujących się w jezdni. Remont ten, jak i ulic Poświęckiej i Toruńskiej, wykona za ponad milion złotych, firma Po-Tra Building.

     Remont Legnickiej będzie prowadzony metoda połówkową, aby choć częściowo złagodzić niedogodności związane z remontem. Nie było możliwe wykonanie tego remontu jesienią, ze względu na niskie temperatury. Dopiero powyżej 5 stopni, możliwe jest trwałe położenie tzw. nakładki bitumicznej.

     Przy remontach ulic, wykonawca zgłasza 7 dni przed rozpoczęciem prac do ZDiUM, wniosek o zmianę organizacji ruchu. Z informacji udzielonej nam przez Ewę Mazur, rzeczniczkę prasową ZDiUM wynika, że firma wykonująca remont Legnickiej nie zgłosiła jeszcze takiego wniosku. Zatem czekamy na rozpoczęcie prac.

Z ostatniej chwili: prace rozpoczęły się już, co powoduje duże utrudnienia  w ruchu. Ponieważ będą one prowadzone także w nocy, jest szansa na szybkie wykonanie remontu.

tom