Pamięci Marka Jackowskiego

Pamięci Marka Jackowskiego      Nie wszyscy zapewne wiedzą, że Marek Jackowski swój ostatni koncert w…

Seniorzy są zaniepokojeni

Seniorzy są zaniepokojeni      O działającym na Popowicach Kole nr 2 Polskiego Związku Rencistów, Emerytów…

Projekty z Popowic

Projekty z Popowic      W projektach, zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014, są także projekty…

Działka na własność

Działka na własność      Sfinalizowana została kwestia zamiany działek z Gminą Wrocław. Korzyścią tej zamiany,…

Arystokratka ducha

Arystokratka ducha      Dużym powodzeniem cieszył się monodram „Daisy – błękitna tożsamość”, który można było…

Spółdzielcze organy

Spółdzielcze organy      W SM Popowice działają, zgodnie ze statutem, organy spółdzielni. Są to ,Walne…

Ciekawe spotkanie

Ciekawe spotkanie      Interesujące było spotkanie w ramach Wieczorów Popowickich. Tym razem o księżnej Daisy…

Dla seniorów

Dla seniorów     Jakie możliwości spędzenia czasu mają seniorzy na Popowicach? Szukając odpowiedzi na to pytanie,…