Seniorzy są zaniepokojeni

Seniorzy są zaniepokojeni

     O działającym na Popowicach Kole nr 2 Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, czyli Klubie Seniora, pisaliśmy na naszych łamach w tekście „Dla seniorów„. Stamtąd otrzymaliśmy pismo, skierowane do Rady Nadzorczej SM Popowice przez zaniepokojonych seniorów. Oto jego treść:

Wrocław 12.11.2013 r.

Rada Nadzorcza
Przewodn. Proga Bolesław
w miejscu

      W ciągu 33 lat istnienia Klubu Seniora na Popowicach zmieniło się wiele Rad Osiedli i Samorządowców w nich działających i przez cały czas współpraca z tymi wszystkimi Radami a Klubem Seniora przy Kole nr 2 Zw.Emer.i Renc. układała się więcej jak dobrze.

     Żyli naszym życiem, przedstawiciele przychodzili na spotkania, bawili się razem z nami, śpiewali oraz wspierali i pomagali starszym ludziom osiedli. Nic i nikt nie zakłócał naszej spokojnej działalności i miłej atmosfery.

     Sądziliśmy, że i tym razem z nowo wybranymi Radami Osiedli będzie tak samo i współpraca ułoży się w sposób przyjacielski. Nie zawiedliśmy się, bo na to się zanosi, lecz niestety z pewnym wyjatkiem.

     Z Radą Osiedla „Polana” taka miła współpraca okazała się niemożliwa, gdyż od samego początku po wyborach pewna część samorządowców z tej Rady Osiedla okazała się wrogo ustosunkowana do starszych ludzi, zwłaszcza dwie osoby, w tym przewodnicząca.

     Nękają nas pomówieniami, obraźliwymi telefonami, nawet do Zarządu Rejonowego Zw.Emer. i Renc. podając się za pracownice administracji Sp-ni, co okazało się nieprawdziwe. Nachodzą nas, szantażują pogróżkami, szkalują, panoszą się i obrażają nas.

     Są agresywne i niegrzeczne, zakłócają nam spokój, ład, harmonię, wprowadzają nerwowość i moralną szkodę.Rozszerza się to po osiedlu i coraz więcej starszych ludzi jest tą sprawą zaniepokojona.

     Jesteśmy otwarci na współpracę z Radą Osiedla „Polana”, ale wyłącznie na zasadach wzajemnej życzliwości, szacunku,7 przyjaźni, miłego doradztwa i wspólnie spędzonego czasu na naszych spotkaniach w atmosferze sympatycznej, rodzinnej.

     W związku z powyższym, zwracamy się do Rady Nadzorczej i Jej Przewodniczącego Pana Bolesława Progi o pomoc w rozwiązaniu tej przykrej dla nas sprawy i spowodowanie uzdrowienia stosunków pomiędzy Radą Osiedla Polana i Klubem Seniora.

Do wiadomości:
1.Zarząd S-ni Mieszk. Popowice
2.Zarząd Okręgowy Zw.Emer. i Renc.

Z poważaniem 
Przewodnicząca Kola nr 2
Polskiego Zw. Emer.,Rencisów i Inw.
Osiedla Popowice
Zofia Adamiec

     Ponieważ sprawa ta jest bardzo ważna, zwłaszcza dla starszych mieszkańców Popowic, niebawem powrócimy do niej w następnych publikacjach.

tom