Nie tylko w nocy

Nie tylko w nocy

    Mieszkańcy Popowic, zgłaszają nam przypadki hałasowania w ciągu dnia, np.poprzez głośne słuchanie muzyki. Kiedy interweniują u tych osób, słyszą  taki argument, że cisza nocna wtedy nie obowiązuje. Przyjrzeliśmy się bliżej tej kwestii.

halas na popowicach

 

    Jak ta sprawa jest uregulowana w SM Popowice? Otóż w „Regulaminie użytkowania lokali i porządku w SMLW Popowice” określona jest tzw. cisza nocna. W zasobach SM Popowice trwa ona od 22.00 do 6.00 rano. W tym czasie należy ściszyć odbiorniki radiowo – telewizyjne oraz zaprzestać przestawiania i przesuwania mebli, gry w piłkę, skakania i biegania po mieszkaniu, głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu oraz innych czynności, zakłócających ciszę nocną. 

    A co mówi ten regulamin o hałasowaniu w ciągu dnia? W pkt.C ,§ 10, ppkt.5 znajdziemy następujący zapis: Niedopuszczalne jest także zakłócanie spokoju w godzinach dziennych, jeżeli ma to cechy rażącej uporczywości i nie jest podyktowane koniecznością. Zatem nie jest tak, że w ciągu dnia możemy dowolnie hałasować i zakłócać spokój. Wszak głośne słuchanie muzyki, nie jest podyktowane koniecznością. Poza tym jest to kwestia kultury osobistej. Trzeba bowiem pamiętać, że w pobliżu mogą mieszkać osoby starsze, chore , którym hałas dodatkowo przysparza trudności w ich i tak już niełatwej egzystencji.

    Oczywiście, poza powyższym regulaminem, możliwe jest sięganie po inne możliwości, jak np. zgłaszanie takich zachowań policji. Ma ona wtedy możliwość interweniowania w takich sytuacjach.

tom