Kolorystyka i dobre obyczaje

Kolorystyka i dobre obyczaje

    Ostatnio, coraz częściej powraca sprawa kolorystyki budynków osiedla Popowice. Sytuacja ta, związana jest z zamiarem SM Popowice, nadania tym budynkom innej kolorystyki, niż ta założona przez projektanta.

kolorystyka i dobre obyczaje

   Przypomnijmy: prof.Witold Molicki, projektując Popowice, przewidział określony sposób malowania budynków. W kwietniu 2012 roku dowiedział się z prasy, o zamiarze zmiany tej kolorystyki przez SM Popowice. Wspomniał wówczas – w piśmie do spółdzielni – o swoich prawach autorskich. Otrzymał odpowiedź, iż prawa te nie dotyczą kolorystyki. Mimo to, prof. Molicki zaproponował spotkanie w tej sprawie. Niestety, jak dowiedziałem się od Marii Molickiej, małżonki Profesora, nie doczekał się on odpowiedzi na tę propozycję. Otóż w międzyczasie, w październiku br. niestety zmarł. To Maria Molicka przesłała do prasy korespondencję prof.Molickiego ze SM Popowice, w sprawie kolorystyki. Być może realizując wolę zmarłego męża, chciała doprowadzić do uzgodnień w tej kwestii.

    W rozmowie z Marią Molicką, usłyszałem także więcej o okolicznościach tej sprawy. Profesor Molicki żywo zareagował na tekst w gazecie o zmianie kolorystyki Popowic. Uważał, że jest ona jego koncepcją autorską. Miał świadomość że ta, proponowana przez SM Popowice, nie nawiązuje do jego projektu. Ze względu na stan zdrowia, zapraszał do siebie, aby podyskutować o nowej kolorystyce. Uważał, że „…. działania zmierzające do odnowy wyglądu osiedla powinny być prowadzone z dużą starannością i profesjonalizmem.”

Zdaniem Marii Molickiej, to etyka zawodowa sugerowała  zwrócenie  się do projektanta Popowic i zarazem autora szaty kolorystycznej osiedla. Zwłaszcza, że kilka lat temu była taka możliwość. Nawet, jeżeli nie było to obowiązkiem SM Popowice, wynikającym z prawa autorskiego.

   Czy dziś można jeszcze coś zrobić w tej sprawie? Być może należałoby- tu używając słów prof.Molickiego – z dużą starannością i profesjonalizmem, rozważyć ostateczny kształt kolorystyki. Jeszcze jest na to czas. Przedstawiając opinię Marii Molickiej w tej sprawie,  w następnym tekście przedstawimy zdanie Zarządu SM Popowice w tej kwestii.

tom