Poprawki w ustawie

Poprawki w ustawie

     Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie – po raz kolejny – nowelizowana. Chodzi o doprecyzowanie zapisów, zwłaszcza tych, dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.

     Brak precyzji i jednoznaczności spowodował, że niektóre wrocławskie spółdzielnie mieszkaniowe, nie składały deklaracji o segregacji śmieci w imieniu swoich członków. Twierdziły, że jest to ich obowiązkiem, a nie zarządów spółdzielni. Ponieważ pojawiały się opinie, dowodzące racji obu stron, zachodzi potrzeba jednoznacznej wykładni ustawy. Określenie „właściciel nieruchomości” raz jest przypisywane członkom spółdzielni, raz zarządom. Każda ze stron przekonywała, że jej interpretacja jest słuszna.

więcej w artykule Kto składa deklaracje?

     Niektóre zmiany, możliwe będą do wprowadzenia rozporządzeniem, ale będą też i takie, które musi uchwalić sejm. Dodajmy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach była już nowelizowana w tym roku, jeszcze zanim weszła w życie. Poprawki dotyczyły m.in. sposobu naliczania opłat. Zmiana polegała na możliwości łączenia metod naliczania opłat – od osoby, od ilości metrów na osobę, od ilości zużytej wody.

     Czy jest to ostatnia nowelizacja? Znając życie, trzeba założyć, że zapisy ustawowe mogą czasem nie nadążać za  nim. Ważne jednak, aby je poprawiać i udoskonalać, nie pozostawiając pola do interpretacji po swojemu. Im mniej  takiej dowolności, tym lepiej w praktyce ustawy będą funkcjonować.

tom