Wycinka na Niedźwiedziej

                             

                             Wycinka na Niedźwiedziej

Mieszkańcy  Popowic, idący w piątek 26 lipca, ulicą Niedźwiedzią, zauważyli wycinane drzewa. Wzbudziło to zrozumiałe zainteresowanie

                Wycinka prowadzona była przy pomocy podnośnika,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  Ogrodzony  był teren wycinki, a pracownicy stopniowo ścinali kolejne gałęzie, docierając do pnia. Drzewa były przeznaczone do planowego wycięcia. Zostało ono zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 tom