Rada Nadzorcza już działa

 Rada Nadzorcza już działa

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice w czerwcu br., wybrana została Rada Nadzorcza SM Popowice. Na pierwszym swoim posiedzeniu, 29 lipca br. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady. Oto skład i funkcje jej członków:

 

Bolesław Proga – przewodniczący

Jan Cieszkowski – wiceprzewodniczący

Ryszard Urbanek – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Maćko – przewodniczący

Rajmund Gołębiowski – członek

Bolesław Proga – członek

Ryszard Urbanek – członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Leszek Zakosztowicz – przewodniczący

Jan Cieszkowski – członek

Ryszard Górka – członek

Marcin Makowski – członek

 

Komisja Statutowo-Samorządowo-Kulturalna

Małgorzata Gutekunst – przewodnicząca

Jarosław Bochniak – członek

Irena Łabędzka – członek

Marta Słowikowska – członek

 

tom