Jak płacimy za śmieci

JAK PŁACIMY ZA ŚMIECI?

 

Padają często pytania: na jakiej zasadzie i ile płacimy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli bardziej po ludzku,  za wywóz śmieci?

Na pytanie to nie zawsze znajdujemy odpowiedź. Pewnie dlatego, że nie zadbano od razu o szersze upowszechnienie metod ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty. Wiele osób nie wie, jak naliczane są te opłaty i dlaczego takie. Mści się grzech zaniechania, bo zarówno ustawa „śmieciowa”, jak i uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, nie zostały, niestety, szeroko upowszechnione. Przybliżyłoby to mieszkańcom  kwestię segregowania śmieci, no i związane z tym opłaty. Zwłaszcza, że segregowane śmieci będą tańsze.

Zabrakło informacyjnego przygotowania ustawy, przy pomocy mediów, ulotek, spotów, a nawet naklejek samoprzylepnych.  Skutkuje to ogólną niewiedzą, wątpliwościami  i pytaniami. A to utrudnia szybkie wprowadzenie segregacji,a także zrozumienie, po co to całe zamieszanie.

        Warto więc, tak na swój użytek, sięgnąć do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 18 kwietnia 2013 roku. Reguluje ona tękwestię, w skali Wrocławia. Przywołana w uchwale  zasada  mówi o opłatach na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, z jednym wszakże istotnym zastrzeżeniem. Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada więcej, niż 27 m kw. powierzchni lokalu mieszkalnego, to opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość. Czyli rzecz upraszczając, jeśli mniej, niż 27 m kw. na osobę, płacimy za metry, powyżej 27 m kw. za osobę. Jeżeli segregujemy śmieci, za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego płacimy 0,85 zł. Jeżeli nie, to 1,27 zł. Podobnie przy osobach:19 zł od osoby, przy śmieciach segregowanych i 28,50zł, przy niesegregowanych.

Niby proste, tylko skąd statystyczny wrocławianin ma o tym wszystkim wiedzieć? Jeżeli  nie wie, że taka uchwała funkcjonuje, to  nie będzie znał  sposobu naliczania opłat. Zatem potrzebna jest informacja i to zawsze wcześniej. To właśnie ona zagwarantuje nam, a przynajmniej może ułatwić, wprowadzanie reform – nie tylko śmieciowych.

tom