Wszystko widać

Wrocławscy miłośnicy teatru, mają powód do radości. Oto po 38 latach powraca na scenę komedia o…

Wiatr zmian

Niezadowolenie części członków wspólnoty mieszkaniowej, zarządzanej przez spółdzielnię mieszkaniową, doprowadziło do podjęcia działań, mających na celu…

Dobra zmiana?

Jak zmiany w statucie spółdzielni, dotyczące sposobu wyboru członków organów samorządowych, przyjmowane są przez jej członków?…

Przemoc czy pomoc?

Kierunek, w jakim zmierza teatr, ulega ciągłej ewolucji. Niejednokrotnie bazuje on na tekstach zgoła nie teatralnych,…

Wiosennie i świątecznie

Seniorzy z Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław-Popowice, na uroczystym spotkaniu. powitali…

Miejsce ulubione

Ludzie Popowic Na Popowicach nie brakuje osób, których pasją jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego…

Być albo nie być

Budowa trasy tramwajowej na Popowicach, wiąże się ze zmianami w układzie komunikacyjnym. Nie zawsze są one…

Istotna zmiana

Statuty spółdzielni mieszkaniowych zawierają nieraz zapisy, które nie ułatwiają, a wręcz utrudniają członkom wybór właściwych osób…

Być sobą

Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek to z jednej strony powrót dorosłego widza do dzieciństwa, a dla…

Potrzebny czy nie?

Szereg włamań do mieszkań na Popowicach w ostatnim czasie, coraz częściej skłania mieszkańców do zadania sobie…