Tu jest południk

Z okazji Dnia Geodezji, obchodzonego 8 listopada, na Popowicach został wytyczony ponownie bardzo dokładny przebieg przez to osiedle 17 południka. Wziął w nim udział Władysław Kluczewski, inicjator pomysłu. Dokonał go – Mariusz Meuss czyli Pan Południk.

O upamiętnienie przebiegu 17 południka przez Popowice od dawna zabiega geodeta Władysław Kluczewski, mieszkaniec osiedla. To on przed laty wytyczył przebieg 17 południka przecz Popowice. Pisaliśmy o tym na naszym portalu w tekście „Monument stanie na polanie”. 8 listopada br. z honorowym udziałem Władysława Kluczewskiego (na zdj. z lewej), dokonane zostało. ponowne, bardzo dokładne wytyczenie przebiegu linii południka 17° przez ulice Popowicką, jak i przez Park Popowicki. Dokonał go Mariusz Meuss (na zdj. z prawej), Tomasz Malinowski z firmy TPI Wrocław , wraz z geodetami z Wrocławia.

Najpierw jednak odwiedzili oni geometryczny środek Wrocławia. Od 2016 roku jest oznaczony przy ulicy Rysiej, obok Zespołu Szkół nr 12, figurką krasnala Popowicjusza. Ponieważ dokładnie geometryczny środek Wrocławia znajduje się na pobliskim budynku, więc figurkę krasnala na głazie postawiono na skwerze opodal.

Jednak w geodezji, dla dokładnego oznaczania stosuje się pojęcie środka geodezyjnego. A geodezyjny środek Wrocławia znajduje się w Parku Popowickim. Do jego wytyczenia użyty został, dzięki wsparciu firmy TPI-Wrocław, odbiornik satelitarny GNSS. Dlatego uzyskano centymetrową precyzję. Oznaczenia dokonał Mariusz Meus, czyli Pan Południk. Jest to krakowski geodeta, popularyzator nauki, prowadzący od 2012 roku akcję edukacyjną Honorowy Południk Krakowski. Popularyzuje on wiedzę o geodezji czyli nauce o pomiarach Ziemi. Podejmuje też liczne inicjatywy oznaczania w terenie ciekawych obiektów geodezyjnych.

Przekazał on prezydentowi Wrocławia – Jackowi Sutrykowi, poprzez Marię Zawartko – mieszkankę Popowic, pamiątkowy certyfikat wyznaczenia geodezyjnego środka miasta. Być może warto w tym miejscu stworzyć symboliczny znak np. krasnala z odbiornikiem GNSS?

Ponieważ 17 południk przebiega przez ulicę Popowicką oraz jeden z przystanków budowanej linii tramwajowej, warte rozważenia jest nazwanie go np. przystankiem „Południk 17”. Popowicom przybyłaby jeszcze jedna atrakcja.

tom